Da li treba učiti nove tehnologije (CNC, CAD, CIM...)?